Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.A szakdolgozatot itt jegyzetek nélkül közöljük,
a teljes dolgozat itt érhető el.

Illés Mária Zsuzsanna

Halis István

Helytörténész és várospolitikus Nagykanizsán 

1855-1927

- szakdolgozat -

2001.

BEVEZETÉS

Dolgozatomban Halis István (1855-1927) jogász, helytörténészi és várospolitikusi munkásságát szeretném bemutatni. Munkámhoz a rendelkezésre álló források: Halis István művei, publikációi, kortársak írásai a szerzőről és műveinek kritikái, egyházi és iskolai anyakönyvek, jegyzőkönyvek, térképek, az írásait felhasználó kutatók művei, a nagykanizsai Halis István Városi Könyvtár kiadványai (2000-2001): meghívók, jubileumi újság, valamint az oldalági leszármazottak feljegyzései, szóbeli emlékei. Az oldalági leszármazottak közül kettő él, kik gyermekként még ismerhették dédunokabátyjukat, Halis Istvánt: Steinhardt Lászlóné (sz. Gerócs Ilona 1916.) és Dárdai Zsigmondné (sz. Metz Erzsébet 1921.), kik Halis Katalin, illetve Halis Teréz dédunokái. Visszaemlékezéseikkel nagyban segítették munkámat. Ez ideig a még nem publikált életrajzi adatokat, Halis István kéziratos feljegyzéseit a család "levéltárosától", Steinhardt Lászlótól kaptam meg. Így is a rendelkezésemre álló források nagyon szűkösek, a városi iratok zöme megsemmisült, több esemény már csak Halis István műveiből rekonstruálható. A fentiek felhasználásával és elemzésével szeretném bemutatni Halis István személyiségét és rendkívül szerteágazó munkásságát. Mivel ennek csak egy szeletét tudtam bemutatni, a témán való további kutatást szükségesnek tartom.

Fejezetek:

I.  Halis István családja

II.  A helytörténész

III.  A várospolitikus

IV.  A múzeum- és könyvtáralapító

V.  Írások Halis Istvánról

 

 
/6
Következő >> (2. oldal)