Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.1916

Zala 1916.04.26. 2. oldal
- Zalai Krónika. Csinos kiállítású, testes füzetecske fekszik előttünk. Szinte hihetetlen, a Zalai Krónika harmadik száma. Hihetetlen azért, mert a világháború alatt indította meg Halis István városi tanácsos, a régi és mai Zala és Nagykanizsa legalaposabb ismerője. A világháború alatt, amelynek vérzivataros hónapjaiban az írók kezében megállt a toll s nagy akarások, magasan lobogó ambíciók aludtak ki. A szépirodalom pang, a történetírás megállt, mert ma a történeteket és történelmet nem írják, hanem csinálják. S Halis István az általános irodalmi pangásnak ebben a korszakában immár harmadszor lép az olvasó elé Zalai Krónikájával, a régi és új zalai történeteknek, emlékezéseknek ezzel a keleti gazdagságú, nyugati finomságú kincsesházával. S a Zalai Krónika minden újabb száma testben, tartalomban meggyarapodva kerül ki a sajtó alól Halis István szerkesztése mellett. Gratulálunk Zalavármegyének ahhoz, hogy míg a világ legszebb műemlékéit, vászonra vetett, kőbe vésett remekeit halomszámra semmisíti meg a háború romboló szelleme, - a mi emlékeinket, történeteinket a halhatatlanság ólmába önti egy művészi kéz. A világháború bennünket nem fog elszakítani a múltunktól, mert a múltat és jelent összekötő lánc szemeit Halis István fűzögeti egybe. Valami csodálatos Halis íróművészete. Évszázados történeteinek embereit, cselekményeit oly elevenen, üdén tudja elénk varázsolni, hogy szinte látjuk a kanizsai basákat, bégeket végigvágtatni a hepehupás kanizsai utcákon s halljuk a müezzim hosszan elnyújtott esti énekét. Viszont mai történeteit ma is fiatalon, duzzadó életerőben köztünk járó alakjait oly ügyesen vonja be nemes történeti patinával, hogy a pár hónapos esemény mint régi, halk rege zsong fülünkbe, a történet hőse mint megfakult, vékony aranyrámás olajfestésű portré ötlik szemünkbe. Ma nincs nagyobb lelki gyönyörűség, mint Halis István krónikáinak olvasása. Akinek a szíve belesajog a világháború borzalmaiba, akinek a lelke az izgalmak éles kavicsú útján elfáradt, merüljön bele néhány órára a Zalai Krónika napsugaras történeteibe, - vegyüljön el Halis István fensőbbséges életfilozófiáin, derűs világnézetű alakjai között. Előfizetést elfogad s Zala szerkesztősége is.