Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.1919

Zala 1919.03.09. 3. oldal
- A városi múzeum. A városi múzeum és könyvtár ügye végre többé-kevésbbé dűlőre jutott. Eddig a megvalósulás legnagyobb akadálya a helyiség hiánya volt. A polgármester most a városháza második emeletén két szobát jelölt ki, amelyekben a könyvtár és a múzeum egyenlőre valóban csekély, de értékes anyagát elhelyezik. A múzeum vezetésével értesülésünk szerint a tanács Halics Istvánt (valószínűleg elírás), a kiváló írót fogja megbízni, aki évtizedes fáradtsággal hozta össze és mentette meg a múzeum és könyvtár anyagát.

Zalai Közlöny 1919.08.23. 1. oldal
A Deák-emléktábla a városi múzeumban van. Tegnapelőtti számunknak idevágó közleményével kapcsolatban Halis István, a városi múzeum igazgatója a következőket közli: Az emléktábla a kissé nagyzolva városi múzeumnak nevezett egy szobából meg egy előszobából álló helyiségben van, ahonnan fennállása óta semmiféle nevezetes tárgy, mely egybefügg Kanizsa történetével, el nem kallódott. A lebontott régi gimnáziumból az emléktáblán kívül még ideszállíttattuk az alapkőben talált s oda 1868 május 1-én elhelyezett kilenc darab érmet és pénzt, valamint az észak felöli homlokzat kapuja fölött állott, “Az erénynek és tudománynak” fölírású hosszúkás kődarabot. Egy pergament emlékirat is volt az érmek mellett, ez azonban tönkrement és megfeketült. Csupán a következő aláírások olvashatók rajta: Koch Mihály, Axenti György, Wajdits József, Kollarits János v. tanácsos, Tánczos Róza, Harmat Gergely (piarista). Végül a részletes kimutatás elkészítése előtt már ezúttal meg kell köszönnöm Szántó Lajos építőmester úr szívességét, mellyel a felsorolt tárgyakat a legnagyobb készséggel átadta, sőt saját napszámosait ingyen engedte át az átszállítás céljára.