Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.Halis István nevének előfordulása a Zalai Közlöny, a Zala és az Ujság folyóiratok lapjain

 

1895
Zalai Közlöny
1895.01.12.
2. oldal, 3. hasáb 12. bekezdés Rövid hír. Kis József jeles költő és Halis István. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1895.03.09.
2. oldal, 3. hasáb, 8. bekezdés Milleniumi évkönyv. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1895.05.18.
2. oldal, 3. hasáb, középtájt Az Irodalmi és művészeti kör alakuló közgyűlése. Beszámoló. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1895.05.18.
3. oldal, jobbra lent Árverési hirdetés. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1895.08.03.
3. oldal, 1. hasáb, 2. bekezdés Kérelem. Egyesületek adatainak bekérése a sajtó alatt levő: "Zalavármegye és városai" című kiadványhoz. A cikk szövege
1896
Zalai Közlöny
1896.01.04.
1-2. oldal, 3. hasáb, 2. bekezdés CSARNOK. Galambok története. Hiteles adatok nyomán közli: HALÁSZ IMRE. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1896.01.25.
1. oldal, 1. hasáb, 1. bekezdés Dr. Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1896.02.15.
3. oldal, 3. hasáb, alul Hazafias adomány a Halis István és Hoffman Mór által szerkesztett zalavármegyei millenniumi évkönyvre. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1896.03.21.
3. oldal, 1. hasáb, alul Tisztújítás. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1896.04.04.
3. oldal, 2. hasáb, 3. bekezdés A milleniumi kiállításon két iparosunk vesz részt: Halvax Frigyes kalapos és Spanits Bál A cikk szövege
Zalai Közlöny
1896.04.18.
2. oldal, 3. hasáb, 4. bekezdés Horváth Laczit a múlt héten véletlenül bezárták a városházánál. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1896.04.25.
2. oldal, 4. hasáb, 8. bekezdés Helyi milleniumi ünnepélyek rendezésével a képviselő testület következő tagjai bízattak meg. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1896.08.01.
4. oldal, jobboldalt lent Árverési hirdetés. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1896.09.19.
4. oldal, 2. hasáb, 1. bekezdés Árverési hirdetmény. A cikk szövege
1897
Zalai Közlöny
1897.03.20.
1. oldal, 3. hasáb A felső templom. Fölhívás és kérelem a nagykanizsai felső templom újjáépítése ügyében. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1897.07.03.
2. oldal, 1. hasáb, 2. bekezdés Alapkő letétel. A községi polgárleányiskola alapkövét e hó 1-én tették le. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1897.09.25.
3. oldal, 5. hasáb, lent Megnyílik a polgári leányiskola. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1897.11.20.
2. oldal, 3. hasáb, alul Az új leányiskola felavatása. E felavatási Ünnepély egyik kimagasló pontja az a történet lesz, melyet lapunk Halis István avatott tollából megírva a már régebben közölt. A cikk szövege
1898
Zalai Közlöny
1898.03.12.
3. oldal, 3. hasáb, 2 bekezdés Ahol hátralék nincs. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1898.05.21.
2. oldal, 3. hasáb, lent Városunk küldöttsége Budapesten. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1898.06.18.
1-2. oldal, 5. hasáb Felső templom. A katolikusok nagy gyűlése. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1898.06.25.
2. oldal, 1. hasáb, 2. bekezdés Az irodalmi és művészeti kör közgyűlése. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1898.12.24.
3. oldal, 2. hasáb, 2. bekezdés Beszámoló a Zalai Közlöny idei évéről. A cikk szövege
1899
Zalai Közlöny
1899.01.07.
3. oldal, 3. hasáb, alul Megjelent A szt-ferenerendi zárda története. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1899.02.11.
3. oldal, 3. hasáb, középen Hirdetések. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1899.05.13.
5. oldal, középen, fent Árverési hirdetés. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1899.05.20.
4. oldal, középen, fent Árverési hirdetés. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1899.11.04.
2. oldal, 5. hasáb, 4. bekezdés Elhunyt Talabér János. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1899.12.23.
3. oldal, 1. hasáb, alul Az 1900. évre kisorsolt esküdtek névsora A cikk szövege
1900
Zalai Közlöny
1900.03.31.
4. oldal, baloldalt fent Árverési hirdetés. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1900.06.23.
2. oldal, jobboldalt, fent 25 évvel ezelőtt. Felhívás érettségi találkozóra. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1900.07.07.
1-2. oldal, 4. hasáb, 2. bekezdés Még egy különvélemény. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1900.12.08.
2-3. oldal, harmadik hasábtól Az esküdtek. Felsorolás. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1900.12.08.
3. oldal, első hasáb, lent Meg van a Kölcsey-utca. A cikk szövege
1901
Zalai Közlöny
1901.03.02.
2. oldal, 4. hasáb, lent Az Irod. s Művészeti Kör közgyűlése. Halis István az igazgató-tanácsban A cikk szövege
Zalai Közlöny
1901.03.09.
2. oldal, 2. hasáb, középtájt Szezonképek. (Törökvilág. - Influenza. - A kártyasztal - A hírlapírás mestersége.) A cikk szövege
Zalai Közlöny
1901.06.22.
2. oldal, baloldalt fent Búr háború és Nagykanizsa. II. rész A cikk szövege
1902
Zalai Közlöny
1902.01.18.
2. oldal, 2. hasáb, 2. bekezdés Nagykanizsai demokratakör. Dr. Vázsonyi Vilmos Nagykanizsára látogat. Wlassics Antallal kapcsolatban Halis megemlítése A cikk szövege
Zala
1902.03.20.
3. oldal, 1. hasáb Tisztújító közgyűlés. Halis István újraválasztása árvaszéki ülnökként A cikk szövege
Zalai Közlöny
1902.03.22.
2. oldal, 3. hasáb, középen Tisztújító közgyűlés. Halis István újraválasztása árvaszéki ülnökként A cikk szövege
Zala
1902.03.27.
3. oldal, 3. hasáb, 3. bekezdés A Hajnal van! című könyv rövid bemutatása A cikk szövege
Zala
1902.03.30.
1-3. oldal, alul Halis Hajnal van! című könyvének bemutatása. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1902.04.14.
1. oldal, alul Halis Hajnal van! című könyvének bemutatása. A cikk szövege
Zala
1902.10.09.
3-4. oldal, 3. hasáb, alul "Magyar Minerva" című könyv Nagykanizsáról szóló részletének ismertetése, amelyben található egy utalás Halis A Szt. Ferencrend kanizsai zárdaja című könyvére. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1902.12.13.
3. oldal 1. hasáb, középen Halis István Az ősmagyarok nyomai című könyvéről az Irodalom rovatban. A cikk szövege
1903
Zala
1903.07.12.
3-4. oldal, 3. hasáb, középtájt Frigyes főherceg, az V. hadtest parancsnoka, Nagykanizsára érkezett. A város közönsége nevében az állomáson Vécsey Zsigmond polgármester, Deák Péter rendőrfőkapitány és Halis István árvaszéki tanácsos fogadták. A cikk szövege
Zala
1903.07.19.
1-2. oldal, főcikk Halis István írói tehetségének méltatása. Kanizsa történetének megírásának szükségessége. A cikk szövege
Zala
1903.08.02.
1-3. oldal, alul Styriában. Cilli. 3. rész. Halis István tréfás megemlítése a történetben. A cikk szövege
Zala
1903.10.18.
6. oldal, 2. hasáb, lent A Deák Ferenc születésének 100-ik évfordulója alkalmából megjelent ünnepi szám tartalomjegyzéke. A cikk szövege
Zala
1903.10.18.
7. oldal, 1. hasáb, 3. bekezdés Zalamegye régi nevének visszaállítása. Rövid figyelemfelhívás. A cikk szövege
Zala
1903.11.05.
4. oldal, 2. hasáb, alul Zalamegye régi nevének visszaállítása. A cikk szövege
Zala
1903.12.13.
4. oldal, 2. hasáb, fent Zalamegye régi neve. - Szala-e vagy Zala? - Zalavármegye régi nevének visszaállítását célozó mozgalom mindszélesebb mederben folyik. A cikk szövege
1904
Zala
1904.04.14.
2-3. oldal, 2. hasáb, középen Irodalmi Kör vagy Önképzőkör? A szerző Halis Istvántól idéz. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1904.04.16.
1-2. oldal, 4. hasáb, középtájt Magántisztviselők gyűlése. A cikk szövege
Zala
1904.06.19.
3. oldal, 3. hasáb, 4. bekezdés Rövid hír. Dr. Kunoss István kiváló orientalista átutaztában fölkereste Halis István v. tanácsost. A cikk szövege
Zala
1904.10.30.
4. oldal, 1. hasáb Tollfuttában. A városi tisztviselők fizetésének rendezéséről egy humoros írás. A cikk szövege
Zala
1904.11.13.
1-2. oldal, főcikk A városi tisztviselők fizetésének rendezéséről. A cikk szövege
Zala
1904.11.20.
1-2. oldal, alul A korlátlan lehetőségek városa. Csevegés Kanizsa város múltjáról, jelenéről és jövőjéről. A cikk szövege
1905
Zala
1905.07.16.
3. oldal, 1. hasáb, alulról 2. bekezdés Rövid hír. Halis István szabadságra megy. A cikk szövege
Zala
1905.08.11.
2. oldal, 3. hasáb, 2. bekezdés Fehér nap. Teljes béke a városban. A cikk szövege
1906
Zala
1906.01.19.
2. oldal, 1. hasáb Láncszemek. [Lokál-patriotizmus - Nagykanizsa monografistája. - Csáktornya monográfiája. - A nagy lokálpatrióta]. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1906.03.31.
4. oldal, 1. hasáb, alul Turjány. Halis István, városunk avatott történésze irataiban megállapította, hogy a város turjányra, vagyis mocsaras talajra épült. (Társadalmi cikk.) A cikk szövege
Zalai Közlöny
1906.06.02.
2-3. oldal, alul TÁRCA. A palini parcellákon. A cikk szövege
1907
Zala
1907.04.17.
2-3. oldal, 3. hasáb, középen Új hetilap jelenik meg Nagykanizsán. Címe lesz: "A Színház." Halis István a munkatársak között. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1907.04.20.
3. oldal, 2. hasáb, 2. bekezdés Új hetilap jelenik meg Nagykanizsán. Címe lesz: "A Színház." Halis István a munkatársak között. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1907.05.18.
5. oldal, 2. hasáb, 5. bekezdés Szalamegye és nem Zalamegye. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1907.06.29.
3-4. oldal, alul SZEZONKÉPEK. Felfüggesztem. (Humoros írás) A cikk szövege
Zala
1907.11.05.
4. oldal, 2. hasáb, alul A haragosok. Esküdtszéki tárgyalás. Halis István mint esküdt. A cikk szövege
Zala
1907.11.07.
4. oldal, 1. hasáb, középen A szenvedélyes Makovec. Öregasszonyok imádója. 24 év a szerelemért. Halis István mint esküdt a tárgyaláson. A cikk szövege
1908
Zala
1908.03.17.
1-2. oldal, főcikk Városi tisztújítás után. Halis István mint árvaszéki ülnök a tisztikarban. A cikk szövege
Zala
1908.04.19.
3-4. oldal, 3. hasáb, középen Az ünneprontó legendája. Inkey Boldizsár. A cikk szövege
Zala
1908.05.06.
2. oldal, 2. hasáb, lent A városi tisztviselők helyzete. A nagykanizsai tisztviselők állásfoglalása. A cikk szövege
Zala
1908.05.15.
2. oldal, 3. hasáb, alul A városi nyugdíjszervezet. Halis István a választmány tagja. A cikk szövege
Zala
1908.05.19.
2. oldal, 3. hasáb, 4. bekezdés Rövid hír. A városi tisztviselők mozgalma. A cikk szövege
Zala
1908.06.10.
3. oldal, 2. hasáb, 5. bekezdés Rövid hír. Halis István írásának közlését másnap folytatják. A cikk szövege
Zala
1908.06.13.
1-2. oldal, 3. hasáb Láncszemek. (Nagykanizsa haladása Halis István és dr. Neumann Ede szempontjából.) A cikk szövege
Zalai Közlöny
1908.07.27.
4. oldal, 1. hasáb, 4. bekezdés Rövid hír. Halis István szabadságon. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1908.09.21.
5. oldal, 1. hasáb, 2. hír A polgármesterek orsz. egyesülete. Halis István mint pártoló tag. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1908.11.30.
4. oldal, 1. hasáb, 4. bekezdés Erdőben talált gyermek. Halis István mint árvaszéki ülnök. A cikk szövege
Zala
1908.12.25.
3. oldal, 2. hasáb, 3. bekezdés A Zala karácsonyi száma. Tartalomjegyzék. A cikk szövege
1909
Zala
1909.01.31.
4. oldal, 1. hasáb, 1. bekezdés Nagykanizsa jogászközönsége a gyermekvédelem céljaira 1909. február 13-án a "Polgári Egylet" összes termeiben táncestélyt rendez. Halis István az estély rendező-bizottságának tagja. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1909.02.15.
2. oldal, 2. hasáb Városi múzeum. Csak az eszme van meg. Halis István valóra válthatná. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1909.02.25.
2. oldal, 2. hasáb, 4. bekezdés A városi múzeum ügye, röviden. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1909.03.04.
3. oldal, 2. hasáb, alul Szala és nem Zala. Eötvös Károly tárcája az üggyel kapcsolatban. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1909.10.07.
1-2. oldal, főcikk Elhunyt Baboss László ügyvéd és író. Halis István jelen van a temetésén. A cikk szövege
1910
Zala
1910.01.01.
1-2. oldal, alul A régi Kanizsa. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1910.01.10.
3. oldal, 2. hasáb, középen A munkásgimnázium létesülése. Halis István a felügyelő bizottság tagjai között. A cikk szövege
Zala
1910.01.23.
2. oldal, 1. hasáb Nagykanizsa története. Halis István méltatása "A Kanizsai takácscéh ládája" című tárca kapcsán. Nagykanizsa története megírásának fontossága. A cikk szövege
Zala
1910.04.21.
1. oldal, 3. hasáb Pusztuló világ. Halis István regényének bemutatása. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1910.04.21.
3. oldal, 1. hasáb, alul Pusztuló világ. Halis István regényének bemutatása. A cikk szövege
Zala
1910.06.18.
2. oldal, 2. hasáb, középen A húszezer korona államsegély. Kész a javaslat. Mit határozott a pénzügyi bizottság? Érthetetlen mellőzés. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1910.06.20.
2. oldal, 1. hasáb, 1. hír Az államsegély szétosztása. Miért nem juttatnak több pénzt Halis Istvánnak? A cikk szövege
Zala
1910.07.03.
2. oldal, 2. hasáb, lent A városi fizetésrendezés. Hogyan osztják fel a 20 ezer koronát? A pénzügyi bizottság javaslata. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1910.07.14.
1-2. oldal, 3. hasáb, fent Városi közgyűlés. Módosították Halis István fizetésrendezését. A cikk szövege
Zala
1910.07.14.
1-2. oldal, 3. hasáb Felosztották a 20 ezer koronát. A tegnapi városi közgyűlés. A cikk szövege
Zala
1910.08.20.
2. oldal, 1. hasáb Kőrösi Csoma Sándor emlékezete. Indiai tudós levele Kanizsán. A cikk szövege
Zala
1910.08.30.
2. oldal, 1. hasáb A megyegyűlés a 20.000 koronáról. Redukálás minden vonalon. Zalaegerszeg a C. táblázatban. A cikk szövege
Zala
1910.12.21.
3. oldal, 2. hasáb, 4. bekezdés Kanizsaiak kegyelete a "magános magyarnak". E hét folyamán zajlott le messze Kelet-Indiában az ős-hazát kereső Körösi Csoma Sándor emlékünnepélye. A cikk szövege
Zala
1910.12.25.
9. oldal, 1. hasáb közepe Malonyay Dezső levele. A cikk szövege
1911
Zala
1911.01.15.
3. oldal, 1. hasáb Zalamegyei almanach 1911-re. Halis István írása szerepel benne. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1911.04.29.
1. oldal, főcikk Gyermeknap. Halis István a sajtóbizottság tagja. A cikk szövege
Zala
1911.04.30.
4. oldal, 3. hasáb A kanizsai gyermeknap. Megválasztották a bizottságokat. A cikk szövege
Zala
1911.05.31.
2-3. oldal, jobbra lent Ős-magyar szavak Indiában. A cikk szövege
Zala
1911.06.03.
3. oldal, 2. hasáb A Zala ünnepi pünkösdi száma. Tartalomjegyzék. A cikk szövege
Zala
1911.06.10.
2-3. oldal, jobbra lent Dr. Stolzer László emlékalapítvány. Halis István is adakozott hozzá. A cikk szövege
Zala
1911.07.18.
3. oldal, 2. hasáb, 2. bekezdés Szabadságolások a városházán. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1911.07.20.
2. oldal, 3. hasáb Halis István szabadságon. Helyettesítés. A cikk szövege
Zala
1911.10.20.
2. oldal, 2. hasáb, lent Zágráb felé. A Zala és a horvát dolgok. A cikk szövege
1912
Zalai Közlöny
1912.02.19.
1-2. oldal, 3. hasáb Városi közgyűlés. Az 1909-1911. évi államsegély maradványainak és az 1911. évre pótlólag utalványozott 5000 K felosztási javaslatánál Hajdu Gyula dr. Halis István árvaszéki tanácsos érdekében szólal fel. A cikk szövege
Zala
1912.02.20.
1-2. oldal, 2. hasáb, alul Elfogadták a városi költségvetést. Új hangok a közgyűlési teremben. A szombati városi közgyűlés. Dr. Hajdú Gyula Halis István árvaszéki ülnök érdekében szólal fel. A cikk szövege
Zala
1912.03.24.
2. oldal, 3. hasáb, középen A város könyvtárának és régiségtárának rendbe hozása. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1912.03.25.
2. oldal, 2. hasáb, fent Múzeumi könyvtár Nagykanizsán. Felszólalás egy nagykanizsai múzeum és a vele járó múzeumi könyvtár érdekében. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1912.04.18.
2. oldal, 3. hasáb, 4. bekezdés Értékes régi képek. Halis István városi tanácsoshoz megtekintés végett 11 db. érdekes régi történelmi kép érkezett Münchenből. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1912.04.22.
1-2. oldal, 3. hasáb Könyv-reliquia. Muzeális kiállítás Nagykanizsán. Thurócy János krónikája. Újból a nagykanizsai múzeum szükségességéről. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1912.05.20.
3. oldal, 2. hasáb, fent Esküdtek kisorsolása. A cikk szövege
Zala
1912.05.22.
3. oldal, 2. hasáb, fent A június havi esküdtek kisorsolása. A cikk szövege
Zala
1912.05.26.
7-9. oldal Vígjáték a száz év előtti Kanizsa életéből. Az Ellenség kezében című mű bemutatása, részlet. A cikk szövege
Zala
1912.07.12.
2. oldal, 3. hasáb, 4. bekezdés Szabadságolások a városházán. A cikk szövege
Zala
1912.08.29.
2. oldal Zalamegye "Aranykönyve". Halis István legújabb műve. Halis István kérvénye, melyben az általa kiadni szándékolt "Zalamegyei Aranykönyv" - kiadásának segélyezése iránt folyamodik. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1912.09.02.
2. oldal, 3. hasáb, 3. bekezdés A vármegye közgyűlése. Zalavármegye szeptember hó 9-én közgyűlést fog tartani. E gyűlésen kerül elintézésre Halis István és Haller Jenő munkáinak segélyezése. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1912.09.05.
1. oldal, 1. hasáb, fent SZEMLE. Hétfőn közgyűlése lesz Zalavármegyének. Halis István a vármegyét kéri fel, hogy segítse hozzá művének, Zalavármegye Aranykönyvének kiadásához. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1912.09.12.
1-2. oldal, főcikk A kultur Zalavármegye. Nincs pénz Zalavármegye aranykönyvére. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1912.10.28.
2. oldal, 1. hasáb, alul A városi közgyűlés előtt. (A piaci elővásárlás szabályozása - Városi múzeum- és könyvtár nyitása) A cikk szövege
Zala
1912.11.01.
2-3. oldal, 3. hasáb, alul Városi közgyűlés. A városi könyvtár és múzeum ügye. A cikk szövege
Zala
1912.11.23.
2. oldal, 1. hasáb, középen "Ellenség kezében". (Halis István vígjátéka.) A cikk szövege
Zalai Közlöny
1912.12.12.
3. oldal, 1. hasáb, középen Könyvismertetés. Halis István: Ellenség kezében. (Történeti vígjáték négy szakaszban.) 1. rész. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1912.12.16.
1-2. oldal, alul Könyvismertetés. Halis István: Ellenség kezében. (Történeti vígjáték négy szakaszban.) 2. rész. A cikk szövege
1913
Zala
1913.09.18.
2-3. oldal, jobboldalt Adományozzunk a könyvtárnak és a múzeumnak. Beszélgetés Halis István tanácsossal. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1913.11.13.
3. oldal, 2. hasáb, 4. bekezdés Vasárnap délután 4 órakor tartja az Irod. és Műv. kör első felolvasását a Polgári Egyletben. A cikk szövege
Zala
1913.11.19.
4. oldal, baloldalt Vasárnap délután öt órakor szabadelőadást tart a Polgári Egylet helyiségében Halis István városi tanácsos. A szabad előadás tárgya Nagykanizsa újkori története társadalmi, művészeti, gazdasági és kulturális szempontból megvilágítva. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1913.11.24.
2. oldal, 2. hasáb Halis István felolvasása. Az Irod. és Műv. Kör tegnap tartotta első felolvasását ez évadban. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1913.11.24.
2. oldal, 3. hasáb Városi közgyűlés. A közgyűlésen polgármester helyettesének Halis István városi árvaszéki ülnök választatott meg. A cikk szövege
Zala
1913.11.25.
4. oldal, középen lent Az Irodalmi és Művészeti kör felolvasó délutánja. Beszámoló A cikk szövege
Zalai Közlöny
1913.12.01.
2-3. oldal, 2. hasáb Dr. Sabján Gyula polgármester ünneplése. Halis István is beszédet mond. A cikk szövege
1914
Zala
1914.02.15.
6. oldal, középen lent Sabján Gyula dr. polgármester gyöngélkedik. Halis István tanácsnok helyettesíti. A cikk szövege
Zala
1914.03.15.
4-5. oldal, jobboldalt Turóczi János képes krónikája a magyarok történetét tárgyalja a regés hősmondák korától a tatárhordák pusztításáig. Ebből az értékes, drága inkunabulumból mindössze négy-öt példány maradt fenn s ezek közül az egyik Halis István városi tanácsos tulajdona. A cikk szövege
Zala
1914.03.22.
5. oldal, középen A Gótai Almanach és Nagykanizsa. Érdekes tévedés. Halis István polgármester-helyetteshez fordultak fölvilágosításért. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1914.04.30.
3. oldal, 1. hasáb, 7. bekezdés Az iskolai naplókat lepecsételték. A cikk szövege
Zala
1914.05.09.
2. oldal, jobboldalt fent A választók vizsgája. Halis István az egyik vizsgáztató-bizottság elnöke. A cikk szövege
Zala
1914.05.24.
12. oldal, jobboldalt fent Az Irodalmi és Művészeti Kör közgyűlése. Halis István mint választmányi tag. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1914.05.25.
3. oldal, 1. hasáb, 1. bekezdés Tegnap délelőtt tartotta meg az Irod. és Műv. Kör közgyűlését, amelyen az Irodalmi és Művészeti Kör tisztviselői és igazgató-tanácsát választották meg. Halis István is tag. A cikk szövege
Zala
1914.07.02.
5. oldal, baloldalt fent Sabján Gyula dr. polgármester szabadságra megy. Távollétében Halis István h. polgármester és Krátky István dr. főjegyző helyettesítik. A cikk szövege
Zala
1914.07.04.
5. oldal, középen lent Sabján Gyula dr. polgármester szabadságra megy. Távollétében Halis István h. polgármester és Krátky István dr. főjegyző helyettesítik. A cikk szövege
Zala
1914.07.10.
3. oldal, középen fent A zalamegyei kultúrházak. Zalamegye négy legjelentősebb városában, Nagykanizsán, Zalaegerszegen, Keszthelyen és Sümegen mostanában erősen aktuálissá vált a kultúrházak kérdése. A cikk szövege
Zala
1914.07.15.
5. oldal, baloldalt középen A választó-összeíró bizottságok esküje. A cikk szövege
Zala
1914.07.15.
5. oldal, baloldalt középen A jövő évi esküdtek. A cikk szövege
Zala
1914.07.22.
2. oldal, baloldalt középen Panaszos levél. Kérem a Szerkesztő urat, legyen szíves panaszomra fölhívni Halis helyettes-polgármester úr figyelmét. A cikk szövege
1915
Zalai Közlöny
1915.01.11.
3. oldal, 1. hasáb, alul A koldusasszony kenyere. A cikk szövege
Zala
1915.08.21.
2. oldal, baloldalt fent A Zala politikai lap egykori szerkesztője, Hoffmann Mór nyugalmazott polgári iskolai igazgató Budapesten jobblétre szenderült. A cikk szövege
Zala
1915.08.25.
2. oldal, jobboldalt lent A Zalai Krónikára Halis István városi tanácsos úrnál lehet előfizetni. A cikk szövege
Zala
1915.10.27.
2. oldal, harmadik hasáb, fent Halis István városi tanácsos, árvaszéki ülnök benyújtotta nyugdíjazási kérelmét. A cikk szövege
Zala
1915.10.28.
2. oldal, baloldalt fent Vita egy nyugdíjaztatás körül. A cikk szövege
Zala
1915.11.06.
2. oldal, balról a 2. hasáb, fent A nyugdíjbizottság tegnap este tárgyalta újra Halis István városi tanácsos nyugdíjaztatási kérvényét. A cikk szövege
Zala
1915.11.17.
2. oldal, baloldalt fent Nagykanizsa város képviselőtestülete holnap délután közgyűlést tart. A közgyűlés fontosabb tárgyai között Halis István v. tanácsos, árvaszéki ülnök nyugdíjazása. A cikk szövege
Zala
1915.11.18.
2. oldal, baloldalt fent Rendkívüli közgyűlés. Halis István tanácsos nyugdíjaztatási ügyében is határoz a közgyűlés. A cikk szövege
Zala
1915.11.19.
2. oldal, baloldalt fent A város közgyűlése. A városi tanács javasolja, hogy Halis István városi tanácsost saját kérelmére a közgyűlésig nyugdíjazza. A cikk szövege
1916
Zala
1916.04.26.
2. oldal, második hasáb, fent Megjelent a Zalai Krónika harmadik száma. A sorozat és Halis István érdemei. A cikk szövege
1919
Zala
1919.03.09.
3. oldal, baloldalt középen A városi múzeum. A városi múzeum és könyvtár ügye végre többé-kevésbbé dűlőre jutott. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1919.08.23.
1. oldal, 2. hasáb, alul A lebontott régi gimnáziumból a Deák-emléktábla a városi múzeumban van. A cikk szövege
1920
Zalai Közlöny
1920.05.07.
2. oldal, 2. hasáb, középen Felolvasó-est az Irodalmi Körben. Az estélynek egyik legérdekesebb száma lesz Halis Istvánnak Zrínyi Miklósról, a költőről szóló értekezése. A cikk szövege
Zala
1920.05.07.
3. oldal, baloldalt lent Felolvasó-est az Irodalmi Körben. Az estélynek egyik legérdekesebb száma lesz Halis Istvánnak Zrínyi Miklósról, a költőről szóló értekezése. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1920.05.08.
3. oldal, 2. hasáb, fent A nagykanizsai Irodalmi és Művészeti Kör vasárnap esti hangversenye iránt városszerte nagy érdeklődés mutatkozik. A cikk szövege
Zala
1920.05.08.
3. oldal, középen fent A nagykanizsai Irodalmi és Művészeti Kör vasárnap esti hangversenyének programszámai. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1920.05.09.
2. oldal, 2. hasáb, alul Az Irodalmi Kör mai hangversenyét nem a városházán, hanem a Kaszinó dísztermében fogja megtartani A cikk szövege
Zala
1920.05.09.
2. oldal, jobboldalt lent Az Irodalmi Kör mai hangversenyét nem a városházán, hanem a Kaszinó dísztermében fogja megtartani A cikk szövege
Zalai Közlöny
1920.05.11.
2. oldal, 1. hasáb, alulról a 2. bekezdés A Magyar Haladás című lapban cikket közöl a vezető helyen Halis István Zrínyiről, a költőről. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1920.05.12.
1. oldal, 3. hasáb, középen Az Irodalmi Kör vasárnap este ritka nívós hangversenyt rendezett. Beszámoló. A cikk szövege
Zala
1920.05.21.
2. oldal, baloldalt fent Érdekes leletek a kanizsai vár helyén. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1920.06.06.
3. oldal, 2. hasáb, középen A kormány az egész országban feloszlatta a szabadkőműves páholyokat és elkobozta a vagyonukat. A cikk szövege
Zala
1920.10.10.
3. oldal, baloldalt lent Halis István regényt írt. Halis István írásainak méltatása. A cikk szövege
1921
Zalai Közlöny
1921.01.09.
2. oldal, 3. hasáb, fent Az Irodalmi Kör Jubileuma. Az Irodalmi Kör ma délután 3 órakor a díszelnök előterjesztésére Halis István volt városi levéltárost kiváló írónkat s Farkas nyugalmazott piarista tanárt dísztagokul fogja ajánlani. A cikk szövege
Zala
1921.01.09.
2. oldal, baloldalt lent Az Irodalmi és Művészeti Kör ma délután 3 órakor a városháza közgyűlési termében díszközgyűlést tart. A közgyűlés keretében fogják örökös dísztagokul megválasztani Halis István múzeumigazgatót A cikk szövege
Zalai Közlöny
1921.01.12.
2-3. oldal, 3. hasáb, lent Az Irodalmi Kör Jubileuma. Beszámoló. A cikk szövege
Zala
1921.01.12.
3. oldal, baloldalt fent Az Irodalmi Kör Jubileuma. Beszámoló. A cikk szövege
Zala
1921.01.18.
2. oldal, középen lent A Zala újság terjedelme négy lapra emelkedett. Elkezdik közölni Halis István legújabb regényét. A cikk szövege
Zala
1921.01.28.
3. oldal, baloldalt fent Új folytatásos regény. Halis István: Ősi tűz. A cikk szövege
Zala
1921.03.01.
3. oldal, baloldalt középen A kacsa, mint tanú. Halis Istvánnak ez egy kedves humorú elbeszélése: A gólya a rendőrség előtt. Ez az eset ismétlődött meg szóról szóra mostanában a győri járásbíróság szerint. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1921.04.13.
3. oldal, 2. hasáb, fent A Zrínyi-ünnepély propagandabizottsága értekezletet tart. Halis István a meghívottak között. A cikk szövege
Zala
1921.04.13.
2. oldal, jobboldalt lent A Zrínyi-ünnepély propagandabizottsága értekezletet tart. Halis István a meghívottak között. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1921.04.30.
3. oldal, 1. hasáb, fent A Zrínyi-ünnepély propagandabizottsága értekezletet tart. Halis István a meghívottak között. A cikk szövege
Zala
1921.04.30.
2. oldal, jobboldalt lent A Zrínyi-ünnepély propagandabizottsága értekezletet tart. Halis István a meghívottak között. A cikk szövege
Zala
1921.05.08.
3. oldal, baloldalt fent Páncélos csontváz. A Szentferencrendiek kertjében, egy régi, kivénhedt fa alatt két évvel ezelőtt egy teljes harci páncélos csontvázat találtak. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1921.10.14.
3. oldal, 1. hasáb, lent A szabad-lyceum kapunyitása. Az est második száma Halis István Kis ember nagy bottal c. elbeszélése lesz. A cikk szövege
Zala
1921.10.14.
3. oldal, baloldalt fent A szabad-lyceum kapunyitása. Az esten bemutatják Halis István Kis ember nagy bottal c. elbeszélését. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1921.10.16.
3. oldal, 2. hasáb, lent A szabad-lyceum kapunyitása. Az est második száma Halis István Kis ember nagy bottal c. elbeszélése lesz. A cikk szövege
Zala
1921.10.16.
3. oldal, jobboldalt fent A szabad-lyceum kapunyitása. Az est második száma Halis István Kis ember nagy bottal c. elbeszélése lesz. A cikk szövege
Zala
1921.10.18.
3. oldal, baloldalt középen A Szabad Lyceum első délutánja. Beszámoló. A cikk szövege
Zala
1921.10.23.
3. oldal, baloldalt középen Szviezsényi Zoltán előadása a Szabad Lyceumban. A cikk szövege
Zala
1921.11.26.
2. oldal, 2. oszlop, középen Kis ember nagy bottal. Ezen cím alatt a Zala vasárnapi száma Halis István, a kitűnő író tollából egy bűbájosan szép, ragyogó humorú hosszabb elbeszélésének közlését kezdi el. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1921.12.23.
2. oldal, 2. hasáb, középen Két indítvány az Irodalmi Kör választmányi ülésén. Matinészerű művészeti kiállítások. - Nagykanizsa történelmének megíratása. A cikk szövege
Zala
1921.12.25.
5-6. oldal, jobboldalt Harminckét éve. A legnagyobb hideg. – Amikor Halis tanácsost majd megették a kányák. – A keszthelyi hercegné divatlapja. A cikk szövege
1923
Zalai Közlöny
1923.10.07.
3. oldal, középen Felfedeztük a kanizsai múzeumot. Kincsek a gimnázium két kis zugában - A város nem törődik a múzeummal - Egy könyv és oda a szubvenció - Halis István tanácsos nyilatkozata. A cikk szövege
1924
Zalai Közlöny
1924.04.30.
3-4. oldal, 4. hasáb, középen Zalavármegyére vonatkozó irodalom. Halis-kötetek. 1. Színes mozaik Nagykanizsa történetéből A cikk szövege
Zalai Közlöny
1924.07.01.
1-2. oldal, főcikk A város rendkívüli közgyűlése. A városi vadászterület bérét bíróság fogja megállapítani - Kétezer aranykoronát szavazott meg a közgyűlés a polgármester reprezentációs költségeire - A végelbánás alá vont tisztviselők nyugdíjügye. A cikk szövege
1926
Zalai Közlöny
1926.07.04.
4. oldal, baloldalt fent A zalai múzeum felállítása. Városi könyvtár és múzeum - A múzeum alapját képező tárgyak bocsátassanak közszemlére - A zalai közönség muzeális becsű tárgyaival is járuljon hozzá a zalai múzeum megalapításához. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1926.10.20.
2-3. oldal, jobb oldalt Több száz éves csontvázak kerültek napvilágra Kiskanizsán. A cikk szövege
1927
Zalai Közlöny
1927.02.24.
2-3. oldal, jobboldalt fent Elhunyt Halis István - Villányi Henrik írása. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1927.02.24.
6. oldal, középen fent Elhunyt Halis István - gyászjelentés A cikk szövege
Zalai Közlöny
1927.02.25.
6. oldal, baloldalt középen Elhunyt Halis István - gyászjelentés A cikk szövege
Zalai Közlöny
1927.02.27.
5. oldal, jobboldalt lent Elhunyt Halis István - köszönetnyilvánítás. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1927.03.01.
5. oldal, jobboldalt Anyakönyvi hírek. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1927.04.17.
11. oldal, 1. hasáb SPORTÉLET - Humoros esetek a sportban. Írta: Dr. Mező Ferenc. A cikk szövege
Ujság
1927.04.21.
6. oldal, 3. hasáb Egy vidéki tudós emlékezete - Megemlékezés Halis Istvánról A cikk szövege
Zalai Közlöny
1927.06.19.
3. oldal, 1. hasáb Hévízi levél. N. Szabó Gyula írása. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1927.08.28.
9. oldal, baloldalt fent Néhai Halis István író művei eladók Gerócs Jenő építőmesternél. A cikk szövege
Zalai Közlöny
1927.10.23.
3. oldal, jobboldalt lent Hatalmas programmal indul a tél elé az Irodalmi és Művészeti Kör A cikk szövege